user_mobilelogo

Periode: September, 2014

Til denne udstilling fik vi stillet et stort og meget veloplyst rum til rådighed, der kunne rumme alle vores billeder og en lille film om DESCNA-projektet og vores arbejde. Det var en fornøjelse at stille denne udstilling op under disse betingelser, hvilket også resulterede i den til dato største og flotteste udstilling. Arbejdet med udstillingerne fører hele tiden til flere billeder og en øget erfaring, som vi nyder og virkelig værdsætter. En af vores helt store mål med DESCNA-projektet er netop at komme ud med vores historier og billeder af denne ukendte, fascinerende verden og komme ud til så mange som muligt. Vi håber rigtig mange var forbi og nyde denne udstilling.

Der skal samtidig lyde en stor tak til Hlif Ivy Linnetved og Mads Dahl (www.danskakvarieservice.dk) for at hjælpe til med denne udstilling.