user_mobilelogo

Forfattere: Julius Nielsen og Martin Nielsen

DESCNA skildrer en verden, de færreste kender til – nemlig dybhavet. På trods af at dybhavet udgør det største habitat på jorden, så er videnskabens kendskab til livet i dybhavet sparsomt. Livet i dybhavet har udviklet sig under fysiske forhold, der er så anderledes end vores egne, at det i form og funktion kan minde om livet som det kunne se ud på en fjern og fremmed planet. Da der ingen planter eller alger kan vokse i dybder under 200 m, så er livet i dybhavet alene afhængigt af den næring, der produceres i de øvre vandlag. I dybhavets verden er mangel på føde derfor hverdag, og livet har på forskellig vis tilpasset sig til en effektiv jagt på føde uden selv at ende med at blive spist. Livet i dybhavet har udviklet sig igennem millioner af år og medført fantastiske tilpasninger som f.eks. evnen til at producere lys. Biodiversiteten i havet er enorm, og med 35.000 arter af benfisk kan tilpasninger, former og farver synes uendelige. DESCNA præsenterer et udvalg af livet i dybhavet, men også en del af det liv, det eksisterer i samspil med: hvaler, blæksprutter, krebsdyr, fisk, havfugle og mange andre organismer er alle en del af havet og dets økosystemer – økosystemer, der påvirkes negativt fra mange sider. De klimatiske ændringer opvarmer verdenshavene, og sammensætningen af organismer og biologiske samfund ændrer sig i takt med temperaturstigningerne. Ydermere påvirkes den marine flora og fauna af menneskelig aktivitet i form af overfiskeri og forurening, og alt i alt efterlader det et stort pres på de marine økosystemer. I en tid hvor den moderne livsstil og tilværelse er baseret på et ressourceforbrug, der langt overstiger jordens kapacitet, synes de miljømæssige udfordringer svære og uoverskuelige. Med DESCNA vil vi forsøge at vise en verden, som med et videnskabeligt grundlag kan fascinere, forarge og forhåbentligt inspirere til en mere respektfuld behandling af verdenshavene og livet, de indeholder.


Video: En introduktion til DESCNA